Tuesday, January 10, 2012

Anjakan Paradigma

2012. Memerlukan sesuatu yang tidak bocor untuk membiarkan langkah tidak kotor . Mengenggam mata hati biar tidak terus menjadi mati. Menyimpan kunci kata supaya tidak maju meluncur nista.
>Sesuatu yang baru itu rupanya sangat takut untuk dihadapi.<

No comments: